InterAffairs

Pn08102020

Last update09:48:30 AM

RUS ENG FR DE PL ESP PT ZH AR

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
wtorek, 05 czerwiec 2018 16:55

Nowe cele polskiej diaspory w USA

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Aktywna współpraca z polską diasporą (Polonią) jest stałym elementem polityki zagranicznej Polski. Najliczniejszą polską diasporą jest Polonia w USA – około 10 mln ludzi. Najbardziej „polskimi” miastami są Chicago, Nowy Jork, Detroit, Denver i Seattle.

Polska diaspora w USA przyjęła po raz pierwszy zorganizowaną formę w latach II wojny światowej wraz z ustanowieniem Kongresu Polonii Amerykańskiej (1). Jej celem była wtedy walka z radzieckimi wpływami przy wsparciu Waszyngtonu.

Dzisiaj Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) to zbiorcza struktura, obejmująca 3 tysiące polskich organizacji, klubów, komitetów i stowarzyszeń z całych Stanów Zjednoczonych. Posiada 41 oddziałów i jest obecna w 23 stanach. Główną funkcją KPA jest lobbowanie korzystnych dla Polski projektów gospodarczych; wsparcie informacyjne inicjatyw politycznych polskiego rządu; pielęgnowanie kultury i języka polskiego wśród polskiej diaspory.

Czynnik ideologiczny działalności KPA jest mniej widoczny ze względu na to, że Waszyngton i Warszawa to sojusznicy, których interesy geopolityczne pokrywają się.

Jednak w ostatnim czasie daje on o sobie znać coraz wyraźniej.

Polska prasa zwróciła uwagę na wysoki procent amerykańskich Polaków, którzy głosowali w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku. Dokładnych danych nie podano, ale mówiło się o tym, że „mit o niegłosującej Polonii został obalony”.

Inwestycje w polską diasporę są rozpatrywane jako instrument oddziaływania na polityczny krajobraz w USA, a społeczno-edukacyjny status polskiej diaspory temu sprzyja. Amerykanie polskiego pochodzenia są bogatsi niż statystyczni Amerykanie (73 tys. dolarów dochodu na rodzinę w porównaniu do 63 tys. dolarów) i są lepiej wykształceni (36% ukończyło studia, Amerykanie – 28%).

Aktywiści tej organizacji w USA uważają aktualny status polskiej diaspory za nieodpowiedni w stosunku do jej możliwości i proponują nadać jej nowe cele oraz wytyczyć szersze horyzonty. Analiza tematycznych źródeł informacji pozwala określić zakres zagadnień, które Polonia w USA uważa za najważniejsze dla siebie.

Jest to lobbowanie wizerunku Polski jako lojalnego sojusznika USA i NATO, wsparcie idei obecności amerykańskich wojsk w Polsce, popularyzacja projektu Trójmorza (2), podtrzymywanie wizerunku Polski jako stabilnego i dobrze rokującego rynku dla amerykańskich inwestycji, aktywizacja uczestnictwa Amerykanów polskiego pochodzenia w życiu politycznym USA na poziomie lokalnym i państwowym, podnoszenie znaczenia polskiej kultury wśród innych obecnych w USA, rozszerzenie obecności polskiej tematyki w publicznej przestrzeni informacyjnej, popularyzacja zasług Polaków w tworzeniu państwa amerykańskiego itd.

O gotowości amerykańskiej Polonii do ideologicznych batalii świadczy jej aktywna pozycja w sprawie Pomnika Ofiar Katyńskich w Jersey City. Zamiary władz miasta przeniesienia pomnika i oskarżanie Polaków o antysemityzm (słowa te padły z ust burmistrza miasta Stevena Fulopa) wywołały burzliwą reakcję polskiej diaspory w USA, która została wyrażona w formie protestu KPA do Fulopa wraz z żądaniem pozostawienia pomnika na swoim miejscu (3).

Instytut Polonia w USA przezornie utworzył grupę zadaniową przeciw antypolonizmowi i wśród celów swojej działalności wymienia wspieranie świadomości amerykańskich polityków odnośnie wzajemnego uzależnienia interesów geopolitycznych Polski i USA w Europie, analizę sytuacji amerykańskiej Polonii i zachodzących w niej procesów, współpracę z grupami etnicznymi z krajów Trójmorza w USA, wspieranie kandydatów polskiego pochodzenia starających się o stanowiska w organach administracyjnych i sądowych, promowanie wizerunku Polski jako obrończyni europejskiej cywilizacji (4).

22 maja polski Senat, któremu MSZ przekazał pełnomocnictwo do współpracy z polską diasporą, zatwierdził przekazanie polskim organizacjom za granicą na 2018 rok 100,5 mln złotych, czyli o 25 mln więcej niż w 2017 roku i o 40 mln więcej niż w 2016 roku (5). Złożono w sumie 1235 wniosków, z czego 270 dotyczyło popularyzacji Polski i jej kultury.

Największe dotacje dostała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – 32 850 000 zł; organizacja Wspólnota Polska – 25 000 000 zł (stowarzyszenie działa m.in. w USA, gdzie realizuje projekty dotyczące popularyzacji języka polskiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym); 8 544 000 zł – Fundacja Wolność i Demokracja; Caritas Polska – 2 000 000 zł.

Cyfry te demonstrują akcent, jaki kładzie Warszawa na pracę z Polakami na Wschodzie (były Związek Radziecki), przede wszystkim w najbardziej „polskich” krajach – Litwa, Białoruś, Ukraina. Tam Polonii przydziela się, w pierwszej kolejności, funkcję ideologiczną. W dużych projektach gospodarczych polskie organizacje w tych krajach nie uczestniczą.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.

1)    http://www.pac1944.org

2)    https://www.fondsk.ru/news/2016/09/12/troemore-amerikanskij-zabor-mezhdu-rossiej-i-evropoj-42456.html

3)    http://www.pac1944.org/presoffice/2017-18/Let2JerseyCity.180507.pdf

4)    http://www.poloniainstitute.net/about-us-2/about-us/

5)    http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/364781

Read 526 times
Vladislav Gulevitch

political scientist, analyst at the Center for Conservative Studies in the Sociology Department of the Moscow State University of International Relations