InterAffairs

Pt02212020

Last update09:48:30 AM

RUS ENG FR DE PL ESP PT ZH AR

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
O nas

O nas (2)

Czasopismo Życie Międzynarodowe dzisiaj.

Wydanie comiesięczne, poświęcone problemom polityki zewnętrznej, dyplomacji oraz bezpieczeństwu narodowemu.

Założycielem jest Ministerstwo spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Pierwszy numer wyszedł w 1922 jako Tygodnik komisariatu narodowego spraw zagranicznych. W 1954 r. wydanie zostało odnowione pod nazwą Życie Międzynarodowe. Dziś czasopismo jest znane szerokiemu kręgu czytelników w Rosji i za granicą.

Na czele Rady czasopisma jest minister spraw zagranicznych Rosji S. W. Ławrow.

Redaktorem naczelnym jest – dziennikarz międzynarodowy, Rzecznik ministra spraw zagranicznych FR A. G. Oganiesian.

Związki profesjonalne z MSZ pozwalają czasopismu opowiadać o polityce zewnętrznej oraz dyplomacji Rosji w wysokim stopniu wiarygodności, dawać wszechstronnie i obiektywne analizę problemów politycznych i ekonomicznych, stojących przed państwem oraz wspólnotą światową.

Redagującymi to czasopismo są rosyjscy i zagraniczni politycy, badacze, dziennikarze międzynarodowi, przedstawiciele kół biznesowych, dyplomaci, analitycy oraz eksperci w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Czasopismo  jest wydawane w języku rosyjskim I angielskim. Wersja w języku angielskim  — "International Affairs" wydawane w USA przez "East View Publications".

W wersji – „digest” jest wydawane w językach francuskim, hiszpańskim niemieckim, portugalskim, polskim,arabskim oraz chińskim.

Regularne są przygotowywane specjalistyczne numery tematyczne.

Jest wydawane także załącznik do czasopisma “Życie Międzynarodowe” w formie papierowej oraz elektronicznej pod nazwa „Notatki analityczne”. Pod kierownictwem – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Prezydenta Fundacji “Polityka światowa” - J. K. Szafranika.

Czasopismo dostępne jest w Rosji oraz w 150 krajach świata. Rozprowadzane jest dla czytelników indywidualnych oraz instytucji.

Redakcja czasopisma organizuje konferencji naukowo-praktyczne, w rodzaju „okrągłego stołu” oraz w formach seminarium.

Wideo programy – jest to nowe narzędzie informacyjne portalu w ramach już działającego portalu internetowego czasopisma  interaffairs.ru

Czasopismo “Życie Międzynarodowe” jest wpisane na listę czasopism punktowanych przez Wyższe Komisje Weryfikacyjne.

Świadectwo o rejestracji niniejszego mas medium # 016560 od dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

© MSZ FR, Redakcja czasopisma “Życie Międzynarodowe”. 2009–2013

Nasze credo – “Czasopismo dla ludzi myślących” – to nie jest akcja typu PR.

Pracujemy nie tylko dla elity oraz wąskiego grona ekspertów. “Człowiek z ulicy” również myśli. W dzisiejszym świecie prawie nie ma spraw albo wydarzeń lokalnych, na które nie wpływałby kontekst globalny. W sposób pośredni bądź bezpośredni. Globalizacja spowodowała, że świat jest jeszcze bardziej wzajemnie powiązany. Pomoc w zrozumieniu przyczynowo – skutkowych zależności, tych wzajemnych powiązań oraz inspirowanie do rozważań, do myślenia i analizowania zdarzeń – oto nasz cel.

Jesteśmy dumni z działań naszej dyplomacji. Nasi dyplomaci dostojnie i konsekwentnie kontynuują piękną tradycję Grybojedowa i Tjutczewa, Gorczakowa i Leontjewa, których poetyckie pióro i ostra myśl łączy się z poczuciem odpowiedzialności za losy narodów świata oraz jest pełna poświecenia i profesjonalizmu. 

Jesteśmy otwarci dla autorów z różnych krajów, z różnymi poglądami i indywidualnym podejściem do polityki światowej. Jesteśmy “bardzo humanitarnym” czasopismem – zapytania o rozwój kultury, recenzje nowości na rynku księgarskim Rosji i zagranicy, historia stosunków międzynarodowych oraz dokumenty archiwalne – to wszystko nie jest dodatkiem, lecz jest jednym z priorytetów naszej pracy. 

“Życie Międzynarodowe” nigdy nie było wydaniem “resortowym” – w ciągu kilku dziesięcioleci było ono uniwersalnym - wszech narodowym i międzynarodowym. Dzisiaj “ŻM” zwraca się do rosyjskich i zagranicznych czytelników z takim to przesłaniem i ofertą współpracy. Dziękuję Wam wszystkim: autorom, czytelnikom, przyjaciołom, którzy nam w tym pomagają!

© MSZ FR, Redakcja czasopisma “Życie Międzynarodowe”. 2009–2013

wtorek, 14 styczeń 2014 19:34

O nas

Czasopismo Życie Międzynarodowe dzisiaj.

Wydanie comiesięczne, poświęcone problemom polityki zewnętrznej, dyplomacji oraz bezpieczeństwu narodowemu.

Założycielem jest Ministerstwo spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.