InterAffairs

Wt07072020

Last update09:48:30 AM

RUS ENG FR DE PL ESP PT ZH AR

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Rada programowa czasopisma “Życie międzynarodowe”
S.W. ŁAWROW

Minister spraw zagranicznych Rosji

S.A. RIABKOW

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji

A.A. AWDIEJEW

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador

S. VYAZALOV

Dyrektor generalny, MSZ Rosji

A.I. DIENISOW

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador, doktor nauk ekonomicznych

A.S. DZASOCHOW

doktor hab. nauk politycznych

K.I. KOSACZEW

Szef Federalnej Agencji „Rossotrudniczestwo“, doktor prawa

I.S. IWANOW

Przewodniczący Rady do Spraw Międzynarodowych Rosji, członek RAN RF, doktor hab. nauk historycznych

W.P. ŁUKIN

Pełnomocnik do spraw obrony praw człowieka, doktor hab. nauk historycznych, profesor

M.W. MARGIEŁOW

Przewodniczący Komitetu do Spraw Międzynarodowych Rady Federacyjnej Rosji, doktor nauk politycznych

A.Ju. MIESZKOW

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji

A.Ł. FIEDOTOW

Wysłannik do misji specjalnych, członek Kolegium MSZ Rosji

A.N. PANOW

doktor hab. nauk politycznych

G.G. PIETROW

Wiceprezes IHP Rosji

W.G. TITOW

I wiceminister spraw zagranicznych Rosji

A.W. TORKUNOW

Rektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet), członek RAN

W.A. CZYŻOW

Stały przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej

Ju.K. SZAFRANIK

Przewodniczący Zarządu MPKG „SojuzNiefteGaz“, prezes fundacji „Mirowaja politika i riesursy“

A.W. JAKOWIENKO

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador, doktor hab. prawa.

A.K. PUSZKOW

Przewodniczący Komitetu DP do Spraw Międzynarodowych, doktor nauk historycznych

M.W. SIESLAWINSKIJ

Szef Federalnej Agencj ds mediów

A.G. OGANESJAN

Redaktor naczelny czasopisma „Mieżdunarodnaja Żyzń“